PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TÍNH KIÊN TRÌ | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TÍNH KIÊN TRÌ

2023.07.16 Blog

Có một số ít ba mẹ cho rằng kết quả không quan trọng; liệu suy nghĩ này đúng hay sai?
Với Amitie, kết quả rất quan trọng; nếu không nghiêm túc với kết quả, ta sẽ không có mục tiêu phía trước để nỗ lực phấn đấu. Nhưng hơn hết, Amitie muốn rèn luyện cho trẻ cách tiếp nhận kết quả đó.
▪ Khi con nỗ lực hết sức và đạt được kết quả tốt không được chủ quan và cần chinh phục mục tiêu cao hơn.
▪ Khi con chưa cố gắng và có kết quả không tốt trẻ cần biết cách cải thiện kết quả bằng việc nỗ lực hơn nữa.
Nghiêm túc với mục tiêu là cần thiết, nhưng cách chúng ta phản ứng lại với cả thành công và thất bại mới là điều quan trọng nhất!
 
🌈AMITIE – CÙNG TRẺ MỞ ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Back To Top