Triết lý giáo dục|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

Amitieは独自の「Amitieメソッド」を用いて将来、国際社会でリーダーとして活躍するための人間教育を行なっています。
  • TOP
  • Triết lý giáo dục

"Phương pháp Amitie" là gì?

Phương pháp Amitie là phương pháp giáo dục độc quyền do Amitie nghiên cứu phát triển. Mục tiêu lớn nhất của Amitie là giáo dục con người. Amitie tạo "môi trường luyện tập" nhằm nuôi dưỡng con người qua việc dạy bóng đá.

「Amitieメソッド」とは

Trải nghiệm khi say mê với điều gì đó,
hay thật sự muốn làm một việc gì sẽ giúp con người trở nên mạnh mẽ.
Amitie mang đến "sự nhiệt thành" trong trẻ, tạo ra môi trường nuôi dưỡng "con người"

Hiệu quả của
"phương pháp Amitie"

Thông qua bóng đá, nuôi dưỡng "khả năng phi nhận thức" - khả năng cần thiết để dẫn đầu trong tương lai. Việt Nam được xem là quốc gia đang phát triển và trong quá trình quốc tế hóa, vì vậy khả năng này thật sự cần thiết.

Khả năng phi nhận thức

Những khả năng như "khả năng kiểm soát cảm xúc", "hợp tác với người khác" được gọi chung là "khả năng phi nhận thức" là khả năng cần thiết để hòa nhập xã hội một cách trơn tru. Và khả năng này được xem như không thể thiếu song song với kiến thức học thuật còn gọi là "khả năng nhận thức".

Khả năng phi nhận thức
và kết quả thực tế

Tại sao khả năng phi nhận thức lại quan trọng?

Yếu tố thành công trong xã hội toàn cầu hóa

Yếu tố thành công trong xã hội toàn cầu hóa

Việt Nam với sự phát triển kinh tế, là tốc độ toàn cầu hóa nhanh chóng của các công ty. Trong bối cảnh như vậy, việc nuôi dưỡng khả năng phi nhận thức là không thể thiếu để có thể thành công và làm việc với những đối tác/đồng nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau.

Yếu tố cần thiết trong xã hội đang dần được thay thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Yếu tố cần thiết trong xã hội đang dần được thay thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Xã hội với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, để thành công đòi hỏi những khả năng mà máy móc không thể thay thế như thấu hiểu được suy nghĩ.

Điểm đặc biệt của
"phương pháp Amitie"

Tạo môi trưởng để trẻ có thể trải nghiệm cả hai "trải nghiệm thành công""trải nghiệm thất bại", thực sự cảm nhận 100% "niềm vui" và "nỗi buồn tiếc nuối". Qua bóng đá khiến trẻ tích lũy và làm giàu cảm nhận cả khi vui lẫn khi buồn, nhờ đó mà nuôi nấng được khả năng phi nhận thức trong trẻ như khả năng cảm thông, phán đoán khách quan, khả năng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo...

「Amitieメソッド」の特徴

Back To Top