Amitie Sports Club

MENU

CLOSE

Cùng trẻ mở đường đến tương lai

Cùng trẻ mở đường
đến tương lai

Amitie SPORTS CLUBlà CLB như thế nào?

Amitie Sports Club là lớp học phát triển "khả năng phi nhận thức" của trẻ, mục tiêu Amitie hướng tới chính là giúp trẻ trưởng thành - trở thành những người thành công trên bất kỳ lĩnh vực và môi trường nào trong tương lai.

Trên thế giới hiện nay, "Khả năng phi nhận thức" - thuật ngữ chỉ những năng lực con người được nuôi dưỡng trong cuộc sống đang ngày càng được chú ý, khả năng này không liên quan đến việc học đơn thuần như học toán, học ngoại ngữ...Và điều Amitie đang làm, đó là hướng đến việc giáo dục giúp trẻ đạt được những năng lực xã hội cần thiết này để trẻ vững vàng làm chủ tương lai.

6 Năng lực được chú trọng tại Amitie

Click vào đây để liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại

Thông tin cơ sở

Hồ Chí Minh

SEE MORE

Hà Nội

SEE MORE

Tâm sự phụ huynh

 • Phụ huynh

  B.Khang

  Phỏng vấn ba mẹ bé B.Khang

  Phỏng vấn ba mẹ bé B.Khang

  SEE MORE

 • Phụ huynh

  Lê Nguyễn Thái Bảo Quân

  Phỏng vấn phụ huynh bé Lê Nguyễn Thái Bảo Quân

  Phỏng vấn phụ huynh bé Lê Nguyễn Thái Bảo Quân

  SEE MORE

Click vào đây để liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại

Back To Top