Amitie Sports Club

MENU

CLOSE

 

 

Địa điểm Hồ Chí Minh

Cơ sở Gò Vấp - Thứ 3

Sân Bóng 152 MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-11(6 tuổi - 11 tuổi) 18:50〜19:50

Cơ sở Cộng Hoà - Thứ 3

Sân Bóng Đá Mini Lữ Đoàn 596 MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-11 (6 tuổi - 11 tuổi) 18:50〜19:50

Cơ sở Phú Mỹ Hưng - Thứ 3

Sân Bóng Đá Huynh Đệ MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Phú Thọ - Thứ 3

Sân bóng đá nhà thi đấu thể thao Phú Thọ MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Thảo Điền - Thứ 3

Sân Bóng Mini Thảo Điền MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50

Cơ sở Quận 8 - Thứ 3

Sân vận động Quận 8 MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Thủ Đức - Thứ 4

Sân Bóng Đá Trường CĐ CN Thủ Đức MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9 (6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15 (9 tuổi - 15 tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Cộng Hoà - Thứ 4

Sân Bóng Đá Mini Lữ Đoàn 596 MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9 (6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15 (10 tuổi - 15 tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Phú Mỹ Hưng - Thứ 4

Sân bóng đá Huynh Đệ MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Phú Lâm - Thứ 4

Sân Bóng Đá Mini OPS MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Phan Xích Long - Thứ 4

Sân bóng King Sports MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Phú Thọ - Thứ 5

Sân bóng đá nhà thi đấu thể thao Phú Thọ MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Celadon - Thứ 5

Sân Bóng Đá Sport Plus MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-11(6 tuổi - 11 tuổi) 18:50〜19:50

Cơ sở Thủ Đức - Thứ 5

Sân Bóng Đá Trường CĐ CN Thủ Đức MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Điện Biên Phủ - Thứ 5

Sân Bóng Hồng Bàng MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:30〜18:30
U-9 (6 tuổi - 9 tuổi) 18:40〜19:40
U-15 (10 tuổi - 15 tuổi) 19:50〜20:50

Cơ sở Phú Mỹ Hưng - Thứ 5

Sân Bóng Đá Huynh Đệ MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40~18:40
U-11(6 tuổi - 11 tuổi) 18:50~19:50

Cơ sở Gò Vấp - Thứ 5

Sân Bóng 152 MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10 tuổi - 15 tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Thảo Điền - Thứ 6

Sân Bóng Mini Thảo Điền MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Phú Mỹ Hưng - Thứ 6

Sân bóng đá Huynh Đệ MAP
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 17:50~18:50
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 19:00~20:00
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00~21:00

Cơ sở Quận 3 - Thứ 6

Sân bóng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10tuổi - 15tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Phú Thọ - Thứ 6

Sân bóng đá nhà thi đấu thể thao Phú Thọ MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-11(6 tuổi - 11 tuổi) 18:50〜19:50

Cơ sở Cộng Hoà - Thứ 6

Sân Bóng Đá Mini Lữ Đoàn 596 MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-11 (6 tuổi - 11 tuổi) 18:50〜19:50

Cơ sở Phú Lâm - Thứ 6

Sân Bóng Đá Mini OPS MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:50〜19:50
U-15(10 tuổi - 15 tuổi) 20:00〜21:00

Cơ sở Phan Xích Long - Sáng chủ nhật

Sân bóng King Sports MAP
U-15(6 tuổi - 15 tuổi) 7:40〜8:40

Cơ sở Cộng Hoà - Sáng chủ nhật

Sân Bóng Đá Mini Lữ Đoàn 596 MAP
U-15(6 tuổi - 15 tuổi) 7:40〜8:40

Cơ sở Phú Mỹ Hưng - Chủ nhật

Sân bóng đá Huynh Đệ MAP
U-15(10tuổi - 15tuổi) 16:00〜17:00
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:10〜18:10
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:20〜19:20

Cơ sở Quận 3 - Chủ nhật

Sân bóng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:10〜18:10
U-11 (6 tuổi - 11 tuổi) 18:20〜19:20

Cơ sở Cộng Hoà - Chủ nhật

Sân Bóng Đá Mini Lữ Đoàn 596 MAP
U-15(10tuổi - 15tuổi) 16:00〜17:00
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:10〜18:10
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:20〜19:20

Cơ sở Phan Xích Long - Chủ nhật

Sân bóng King Sports MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:10〜18:10
U-11(6 tuổi - 11 tuổi) 18:20〜19:20

Cơ sở Thảo Điền - Chủ nhật

Sân Bóng Mini Thảo Điền MAP
U-15(10tuổi - 15tuổi) 16:00〜17:00
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:10〜18:10
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:20〜19:20

Back To Top

 

Địa điểm Hà Nội

Cơ sở Long Biên - Thứ 3

Sân bóng 918 MAP
U-5(3 tuổi - 5 tuổi) 17:40〜18:40
U-11(6 tuổi - 11 tuổi) 18:50〜19:50

Cơ sở Hoàng Minh Giám - Thứ 3

Sân vận động Trường THPT Amsterdam MAP
U-5 (3-5 tuổi) 17:30〜18:30
U-9(6 tuổi - 9 tuổi) 18:40〜19:40
U-15(10tuổi - 15tuổi) 19:50〜20:50

Cơ sở Cầu Giấy - Thứ 4

Sân bóng đá Trường An MAP
U-5 (3-5 tuổi) 17:30〜18:30
U-11 (6-11 tuổi) 18:40〜19:40

Cơ sở Thanh Xuân - Thứ 5

Sân Bóng Viettel MAP
U-5 (3-5 tuổi) 17:30〜18:30
U-11 (6-11 tuổi) 18:40〜19:40

Cơ sở Chu Văn An - Thứ 6

Sân vận động THPT Chu Văn An MAP
U-5 (3-5 tuổi) 17:30〜18:30
U-9 (6 tuổi - 9 tuổi) 18:40〜19:40
U-15(10tuổi - 15tuổi) 19:50〜20:50

Cơ sở Mỹ Đình - Sáng chủ nhật

Trung tâm đào tạo Vận động viên cấp cao MAP
U-15 (6-15 tuổi) 07:30〜08:30

Cơ sở Chùa Láng - Sáng chủ nhật

Trường Tiểu Học Quốc tế V.I.P Hà Nội MAP
U-11 (6-11 tuổi) 07:30〜08:30

Cơ sở Cầu Giấy - Chủ nhật

Sân bóng Bách Việt MAP
U-15 (10-15 tuổi) 16:00~17:00
U-5 (3-5 tuổi) 17:10〜18:10
U-9 (6-9 tuổi) 18:20〜19:20

Back To Top

 

Học phí

 • Phí đăng ký

  880,000VND

  Đóng khi đăng ký nhập học.

 • Học phí tháng

  1 buổi/tuần 880,000VND 1 buổi/tuần

  Học phí tháng sẽ đóng vào mỗi tháng.
  ※Trường hợp học nhiều hơn 2 buổi/tuần, học phí sẽ giảm 12.5% cho mỗi lớp.

 • Phí CSVC tháng(cơ sở vật chất)

  66,000VND

  Phí CSVC sẽ đóng vào mỗi tháng.
  ※Trường hợp học nhiều hơn 2 buổi/tuần, thì từ lớp thứ 2 trở đi sẽ được miễn phí CSVC.

 • Set khi bắt đầu Amitie

  792,000VND※Đã bao gồm phí chuyển phát

  ※Đã bao gồm phí chuyển phát

  Một set sẽ bao gồm: đồng phục (áo, quần, vớ) và bóng.
  Sau khi đã hoàn tất chuyển khoản, đồng phục và bóng sẽ được chuyển đến nhà qua Công ty vận tải SAGAWA EXPRESS VIETNAM.

※Các khoản phí sẽ được nhận qua hình thức chuyển khoản.
※Phí thủ tục chuyển khoản sẽ do khách hàng chi trả.
※Tất cả các khoản phí trên đã bao gồm thuế VAT.

Click vào đây để liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại

Back To Top