Địa điểm & Học phí lớp học đá bóng cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 
 • TOP
 • Địa điểm & học phí

Địa điểm và học phí

Thông tin về địa điểm và học phí của các lớp học đá bóng cho trẻ em tại Amitie

Hồ Chí Minh

Cơ sở Thảo Điền

SEE MORE
 • District 2 Cơ sở Thảo Điền
  Sân Bóng Mini Thảo Điền MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Thứ 7

  17:10~18:10

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Thứ 7

  18:20~19:20

  Chủ Nhật

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Thứ 7

  16:00~17:00

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Thủ Đức Cơ Sở Vinhomes
  Sân bóng đá Gò Công MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 6

  18:40~19:40

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 6

  18:40~19:40

  10-13 tuổi
 • District 3 Cơ sở Quận 3
  Sân bóng Trường Tiểu học Trương Quyền MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 7

  18:00~19:00

  Chủ Nhật

  18:00~19:00

  6-9 tuổi
  Thứ 7

  19:00~20:00

  Chủ Nhật

  19:00~20:00

  10-13 tuổi
 • District 7 Cơ sở Phú Mỹ Hưng
  Sân bóng đá Trường Cao Đẳng CTIM MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Thứ 7

  17:30~18:30

  Chủ Nhật

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Thứ 7

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  17:30~18:30

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Thứ 7

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  18:40~19:40

 • District 7 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ (Nhà Bè)
  Soccer Field MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 6

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 6

  18:40~19:40

  10-13 tuổi
  Thứ 6

  18:40~19:40

 • District 8 Cơ sở Quận 8
  Sân vận động quận 8 MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  18:40~19:40

 • District 11 Cơ sở Phú Thọ
  Sân bóng đá nhà luyện tập thể thao Phú Thọ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  18:40~19:40

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Gò Vấp Cơ sở Gò Vấp
  Sân bóng Khang An MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  18:30~19:30

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Tân Bình Cơ sở Thăng Long
  Mini soccer field Thang Long MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30〜18:30

  Thứ 4

  17:30〜18:30

  Thứ 7

  17:10〜18:10

  Chủ Nhật

  17:40〜18:40

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  17:30〜18:30

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  18:50~19:50

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 7

  16:00~17:00

  Chủ Nhật

  16:30~17:30

 • Tân Phú Cơ sở Celadon
  Sân Bóng Đá Sport Plus MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30〜18:30

  Thứ 5

  17:30〜18:30

  Thứ 6

  17:30〜18:30

  Chủ Nhật

  17:10〜18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Bình Tân Cơ sở Phú Lâm
  SÂN BÓNG NGUYỄN HỮU ĐANG MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 7

  17:10~18:10

  Chủ Nhật

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  18:20~19:20

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  16:00~17:00

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

 • Phú Nhuận Cơ sở Phan Đăng Lưu
  Trường Đại Học Mỹ Thuật MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  17:00〜18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  18:10〜19:10

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  18:40〜19:40

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

 • Phú Nhuận Cơ sở Trần Kế Xương
  Sân bóng Mini Trần Kế Xương, 87A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Thứ 7

  ----------------------

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  18:10~19:10

  10-13 tuổi
  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

 • Thủ Đức Cơ sở Thủ Đức
  Sân Bóng Đá Trường CĐ CN Thủ Đức MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 7

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 7

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 7

  16:00~17:00

Bình Dương

Cơ Sở Thủ Dầu Một

SEE MORE
 • Thủ Dầu Một Cơ Sở Thủ Dầu Một
  Sân bóng mini Kim Long MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ------------------------------

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

 • Thuận An Cơ Sở Thuận An
  Sân bóng đá cỏ nhân tạo Vsip MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 7

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 7

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 7

  16:00~17:00

Đồng Nai

Cơ Sở Biên Hòa

SEE MORE
 • Biên Hoà Cơ Sở Biên Hòa
  Sân bóng nhân tạo Olympic MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  10-13 tuổi

Hà Nội

Cơ Sở Mễ Trì

SEE MORE
 • Nam Từ Liêm Cơ Sở Mễ Trì
  Sân bóng trường Genesis Hà Nội MAP
  3-5 tuổi
  Chủ Nhật

  14:45~15:45

  6-9 tuổi
  Chủ Nhật

  15:45~16:45

  10-13 tuổi
 • Cầu Giấy Cơ sở Hoàng Minh Giám
  Sân bóng Thành Phát MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:30~19:30

  Thứ 7

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  19:30~20:30

  Thứ 7

  16:00~17:00

 • Cầu Giấy Cơ sở Phạm Văn Đồng
  Sân Bóng Trường Đại học Ngoại ngữ, Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội MAP
  3-5 tuổi
  Chủ Nhật

  -------------------------

  6-9 tuổi
  Chủ Nhật

  8:30〜9:30

  10-13 tuổi
  Chủ Nhật

  8:30〜9:30

 • Nam Từ Liêm Cơ sở Mỹ Đình
  Sân Bóng Tân Mỹ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 6

  17:15~18:15

  Chủ Nhật

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 6

  18:15~19:15

  Chủ Nhật

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 6

  -------------------

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Bắc Từ Liêm Cơ sở Bắc Từ Liêm
  Sân bóng 101 Cục Hậu Cần , 41 Đ. Cầu Diễn, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 6

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:30~19:30

  Thứ 6

  18:30~19:30

  10-13 tuổi
  Thứ 6

  18:30~19:30

 • Bắc Từ Liêm Cơ Sở Trường Newton
  Newton Grammar School MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  ----------------------

  Chủ Nhật

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:00~19:00

  Thứ 6

  18:00~19:00

  Chủ Nhật

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  19:00~20:00

  Thứ 6

  19:00~20:00

  Chủ Nhật

  ----------------------

 • Tây Hồ Cơ sở Quảng An
  Sân Bóng Đá Quảng An MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 5

  16:30~17:30

  Thứ 6

  ----------------------

  Thứ 7

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Thứ 7

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 5

  18:50~19:50

  Thứ 6

  18:30~19:30

  Thứ 7

  16:00〜17:00

 • Tây Hồ Cơ sở Xuân La
  Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin và Thể Thao Tây Hồ, 101 Xuân La, Tây Hồ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 7

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 7

  18:30~19:30

  10-13 tuổi
 • Long Biên Cơ sở Long Biên
  Sân bóng 918 MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Chủ Nhật

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  ----------------------

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Hà Đông Cơ sở Dương Nội
  Sân Bóng Đá Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:30~19:30

  Thứ 5

  18:40~19:40

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  -------------------

  Thứ 5

  -------------------

 • Hà Đông Cơ Sở Thanh Xuân Nam
  Sân Bóng Nhạc Hoạ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 7

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 7

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 5

  ---------------

  Thứ 7

  16:00~17:00

 • Thanh Xuân Cơ sở Ngã Tư Sở
  Sân bóng Thượng Đình MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 7

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 7

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 7

  16:00~17:00

 • Hoàng Mai Cơ Sở Linh Đàm
  Sân bóng BKC MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30〜18:30

  Thứ 5

  17:30〜18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40〜19:40

  Thứ 5

  18:40〜19:40

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 5

  ----------------------

 • Hoàng Mai Cơ sở Định Công
  Sân bóng Phương Nam MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 6

  ----------------

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:00~19:00

  Thứ 6

  17:30~18:30

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  18:30~19:30

  Thứ 6

  18:30~19:30

 • Hoàng Mai Cơ Sở Hoàng Liệt
  sân bóng Osaka MAP
  3-5 tuổi
  Chủ Nhật

  17:00〜18:00

  6-9 tuổi
  Chủ Nhật

  18:00〜19:00

  10-13 tuổi
  Chủ Nhật

  16:00〜17:00

Hải Phòng

Cơ Sở Hồng Bàng

SEE MORE
 • Hồng Bàng Cơ Sở Hồng Bàng
  Sân bóng Cỏ Nhân Tạo Bao Bì Xi Măng MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30〜18:30

  Thứ 6

  17:30〜18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:30〜19:30

  Thứ 6

  18:30〜19:30

  10-13 tuổi
 • Thủy Nguyên Cơ Sở Vsip
  Sân Bóng Mini VSIP Hải Phòng MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30〜18:30

  Thứ 6

  17:30〜18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40〜19:40

  Thứ 6

  18:30〜19:30

  10-13 tuổi
 • An Dương Cơ Sở An Dương
  Sân Vận Động Huyện An Dương MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30〜18:30

  Thứ 5

  17:30〜18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:30〜19:30

  Thứ 5

  18:30〜19:30

  10-13 tuổi
 • Lê Chân Cơ Sở Lê Chân
  Sân bóng Dân Lập Quán Nam MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 7

  18:00〜19:00

  6-9 tuổi
  Thứ 7

  19:30〜20:30

  10-13 tuổi
  Thứ 7

  17:00〜18:00

 • Ngô Quyền Cơ Sở Ngô Quyền
  Sân bóng Cỏ Nhân Tạo Vinh Quang MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 5

  17:30〜18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 5

  18:30〜19:30

  10-13 tuổi
 • Ngô Quyền Cơ Sở Lạch Tray
  Sân bóng Cung thiếu nhi MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 7

  19:00〜20:00

  Chủ Nhật

  18:30〜19:30

  6-9 tuổi
  Thứ 7

  17:30〜18:30

  Chủ Nhật

  19:30〜20:30

  10-13 tuổi
  Thứ 7

  --------------

  Chủ Nhật

  --------------

 • Hải An Cơ Sở Lê Hồng Phong
  Trường PT Hermann Gmeiner MAP
  3-5 tuổi
  6-9 tuổi
  Chủ Nhật

  16:00〜17:00

  10-13 tuổi
 • Hải An Cơ Sở Đằng Lâm
  Trung Tâm Thể Thao Đằng Lâm MAP
  3-5 tuổi
  6-9 tuổi
  Chủ Nhật

  18:30〜19:30

  10-13 tuổi
  Chủ Nhật

  19:30〜20:30

 • Hải An Cơ Sở Đằng Hải
  Sân bóng Đoàn Kết MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  ------------------

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  19:00〜20:00

  10-13 tuổi

Đà Nẵng

Cơ Sở Liên Chiểu

SEE MORE
 • Liên Chiểu Cơ Sở Liên Chiểu
  Sân Bóng Chơn Tâm 1 MAP
  3-5 tuổi
  Chủ Nhật

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Chủ Nhật

  18:30~19:30

  10-13 tuổi
 • Hội An Cơ Sở Hội An
  Sân Bóng Thủy Lợi MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:00~18:00

  Thứ 7

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:00~19:00

  Thứ 7

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
 • Cẩm Lệ Cơ sở Hòa Xuân
  Sân bóng đá Mini Ô Bầu 1 MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  18:30~19:30

  Thứ 7

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  19:30~20:30

  Thứ 7

  18:30~19:30

  10-13 tuổi
 • Hải Châu Cơ sở Duy Tân
  SÂN BÓNG MINI TRANG HOÀNG MAP
  3-5 tuổi
  Chủ Nhật

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Chủ Nhật

  18:30~19:30

  10-13 tuổi
 • Hải Châu Cơ sở Đa Phước
  Sân bóng mini Đa Phước MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 6

  18:30~19:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  19:30~20:30

  Thứ 6

  19:30~20:30

  10-13 tuổi

Học phí

Học phí của các lớp học bóng đá trẻ em tại Amitie được chia theo các khung thời gian để quý phụ huynh có thể chủ động khi thanh toán. Đồng thời chi phí được liệt kê rõ ràng để phụ huynh có thể theo dõi tốt hơn.

Học phí Hồ Chí Minh – Hà Nội

1Tháng

3Tháng

6Tháng

12Tháng

Phí đăng kýVND

220.000

0

0

0

Học phí thángVND

880.000

2.640.000

5.280.000

10.560.000

Phí CSCVVND

170.000

510.000

1.020.000

2.040.000

DiscountVND

0

0

-220.000

-1.050.000

Tổng chi phíVND

1.270.000

3.150.000

6.080.000

11.550.000

Bảng giá học phí các khu vực khác

1Tháng

3Tháng

6Tháng

12Tháng

Phí đăng kýVND

220.000

0

0

0

Học phí thángVND

880.000

2.640.000

5.280.000

10.560.000

Phí CSCVVND

110.000

330.000

660.000

1.320.000

DiscountVND

0

0

-220.000

-990.000

Tổng chi phíVND

1.210.000

2.970.000

5.720.000

10.890.000

※Quà tặng cho bé khi phụ huynh chọn đóng gói 3 tháng, 6 tháng, hoặc 12 sẽ được hướng dẫn tại lớp học.

※Trượt màn hình sang trái để xem bảng giá

Set khi bắt đầu AmitieVND

891,000※Đã bao gồm phí chuyển phát

Một set sẽ bao gồm: đồng phục (áo, quần, vớ) và bóng.
Sau khi đã hoàn tất chuyển khoản, đồng phục và bóng sẽ được chuyển đến nhà qua Công ty vận tải
SAGAWA EXPRESS VIETNAM.

※Các khoản phí sẽ được nhận qua hình thức chuyển khoản.
※Phí thủ tục chuyển khoản sẽ do khách hàng chi trả.
※Tất cả các khoản phí trên đã bao gồm thuế VAT.
※Các khoản phí đã thanh toán sẽ không được hoàn trả, hoặc chuyển nhượng

Thông tin chuyển khoản

Tên ngân hàng Vietcombank
Tên chi nhánh Sài Gòn - PGD Bến Thành
Tên TK Công ty TNHH School Partner Việt Nam
Số TK 0331 000 484 302
Nội dung Mã số học viên, Họ tên, Tháng (VD: 1-00001, Nguyễn Văn A, Phí Tháng 01)

Back To Top