Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Hồ Chí Minh

Cơ sở Thảo Điền

SEE MORE
 • District 2 Cơ sở Thảo Điền
  Sân Bóng Mini Thảo Điền MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Thứ 7

  17:10~18:10

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Thứ 7

  18:20~19:20

  Thứ 2

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 7

  16:00~17:00

  Thứ 2

  16:00~17:00

 • District 2 Cơ sở Mai Chí Thọ
  Khu thể thao An Phú MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 7

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 7

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 7

  16:00~17:00

 • District 3 Cơ sở Quận 3
  Sân bóng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  17:00~18:00

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 5

  ----------------------

  Thứ 6

  ----------------------

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • District 7 Cơ sở Phú Mỹ Hưng
  Sân bóng đá Huynh Đệ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 5

  ----------------------

  Thứ 6

  ----------------------

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

 • District 7 Cơ sở Kim Sơn - Quận 7
  Sân bóng ĐH CẢNH SÁT MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  ----------------------

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

 • District 7 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ
  Soccer Field MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 6

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 6

  ----------------------

 • District 8 Cơ sở Quận 8
  Sân vận động Quận 8 MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 5

  ----------------------

 • District 11 Cơ sở Phú Thọ
  Sân bóng đá nhà thi đấu thể thao Phú Thọ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  16:00~17:00

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 5

  ----------------------

  Thứ 6

  ----------------------

  Thứ 7

  ----------------------

 • Bình Thạnh Cơ sở Bình Thạnh
  SÂN BÓNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

 • Gò Vấp Cơ sở Gò Vấp
  Sân Bóng Khang Anh MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 5

  ----------------------

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Tân Bình Cơ sở Thăng Long
  Mini soccer field Thang Long MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30〜18:30

  Thứ 4

  17:30〜18:30

  Thứ 6

  17:30〜18:30

  Thứ 7

  17:30〜18:30

  Chủ Nhật

  17:30〜18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 6

  ----------------------

  Thứ 7

  16:00~17:00

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Tân Phú Cơ sở Celadon
  Sân Bóng Đá Sport Plus MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  17:30〜18:30

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 5

  ----------------------

  Thứ 6

  ----------------------

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Bình Tân Cơ sở Phú Lâm
  SÂN BÓNG NGUYỄN HỮU ĐANG MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Thứ 7

  17:10~18:10

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Thứ 7

  18:20~19:20

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 6

  ----------------------

  Thứ 7

  16:00~17:00

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Phú Nhuận Cơ sở Phan Đăng Lưu
  Trường Đại Học Mỹ Thuật MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30〜18:30

  Thứ 5

  17:30〜18:30

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  17:30〜18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40〜19:40

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  18:40〜19:40

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 5

  ----------------------

  Thứ 6

  ----------------------

  Thứ 7

  ----------------------

 • Phú Nhuận Cơ sở Trần Kế Xương
  Sân bóng Mini Trần Kế Xương, 87A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 7

  ----------------------

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 7

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

 • Thủ Đức Cơ sở Thủ Đức
  Sân Bóng Đá Trường CĐ CN Thủ Đức MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 5

  ----------------------

  Thứ 7

  16:00~17:00

 • Cơ Sở Thủ Dầu Một
  Sân bóng mini Kim Long MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Chủ Nhật

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  18:10~19:10

  10-13 tuổi
  Thứ 5

  ----------------------

  Thứ 6

  ----------------------

  Chủ Nhật

  ----------------------

 • Cơ Sở Biên Hoà
  Sân bóng Hoa Lư MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 7

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 7

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 7

  ----------------------

Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy

SEE MORE
 • Cầu Giấy Cơ sở Cầu Giấy
  Sân Bóng Phúc Anh MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 6

  ----------------------

  Chủ Nhật

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  18:40〜19:40

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Chủ Nhật

  18:00〜19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  ----------------------

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

 • Cầu Giấy Cơ sở Hoàng Minh Giám
  Sân bóng Thành Phát MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 7

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 7

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 7

  16:00~17:00

 • Đống Đa Cơ sở Đại học Y
  Sân bóng Đại học Y MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30〜18:30

  Thứ 5

  ----------------------

  Thứ 6

  ----------------------

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  17:30~18:30

  Thứ 6

  17:30~18:30

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 5

  18:40~19:40

  Thứ 6

  18:40~19:40

 • Nam Từ Liêm Cơ sở Mỹ Đình
  Sân Bóng Vận Động Viên Cấp Cao MAP
  3-5 tuổi
  Chủ Nhật

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Chủ Nhật

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Hà Đông Cơ Sở Thanh Xuân Nam
  Sân Bóng Nhạc Hoạ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 7

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 7

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 7

  16:00~17:00

 • Thanh Xuân Cơ Sở Bộ Công An
  Ministry of Public Security Stadium MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30〜18:30

  Thứ 5

  ----------------------

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40〜19:40

  Thứ 5

  17:30〜18:30

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 5

  18:40〜19:40

 • Tây Hồ Cơ sở Quảng An
  Sân Bóng Đá Quảng An MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 5

  16:30~17:30

  Thứ 6

  ----------------------

  Thứ 7

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 5

  18:50~19:50

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 7

  16:00〜17:00

 • Tây Hồ Cơ sở Ciputra
  Sân bóng Hoàng Gia Tây Hồ, Âu Cơ, Phú Thương, Tây Hồ. MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 7

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 7

  18:00~19:00

  10-13 tuổi
  Thứ 7

  16:00~17:00

 • Long Biên Cơ sở Long Biên
  Sân bóng 918 MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  ----------------------

  Chủ Nhật

  17:00~18:00

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

 • Bắc Từ Liêm Cơ Sở Trường Newton
  Newton Grammar School MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30〜18:30

  Thứ 6

  ----------------------

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40〜19:40

  Thứ 6

  17:30~18:30

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  ----------------------

  Thứ 6

  18:40〜19:40

Học phí

Vui lòng chọn số buổi tập
trong 1 tuần

 • Lớp làm quen1 lần/tuần

 • Lớp làm quen1 lần/tuần

 • Lớp cơ bản2 lần/tuần

 • Lớp tăng cường3 lần/tuần

1Tháng

3Tháng

6Tháng

12Tháng

Phí đăng kýVND

880.000

0

0

0

Học phí thángVND

880.000

2.640.000

5.280.000

10.560.000

Phí CSCVVND

66.000

198.000

396.000

792.000

DiscountVND

0

0

-220.000

-946.000

Tổng chi phíVND

1.826.000

2.838.000

5.456.000

10.406.000

1Tháng

3Tháng

6Tháng

12Tháng

Phí đăng kýVND

880.000

0

0

0

Học phí thángVND

1.320.000

3.960.000

7.920.000

15.840.000

Phí CSCVVND

132.000

396.000

792.000

1.584.000

DiscountVND

0

0

-330.000

-1.452.000

Tổng chi phíVND

2.332.000

4.356.000

8.382.000

15.972.000

1Tháng

3Tháng

6Tháng

12Tháng

Phí đăng kýVND

880.000

0

0

0

Học phí thángVND

1.760.000

5.280.000

10.560.000

21.120.000

Phí CSCVVND

198.000

594.000

1.188.000

2.376.000

DiscountVND

0

0

-440.000

-1.958.000

Tổng chi phíVND

2.838.000

5.874.000

11.308.000

21.538.000

※Trượt màn hình sang trái để xem bảng giá

Set khi bắt đầu AmitieVND

891,000※Đã bao gồm phí chuyển phát

Một set sẽ bao gồm: đồng phục (áo, quần, vớ) và bóng.
Sau khi đã hoàn tất chuyển khoản, đồng phục và bóng sẽ được chuyển đến nhà qua Công ty vận tải
SAGAWA EXPRESS VIETNAM.

※Các khoản phí sẽ được nhận qua hình thức chuyển khoản.
※Phí thủ tục chuyển khoản sẽ do khách hàng chi trả.
※Tất cả các khoản phí trên đã bao gồm thuế VAT.
※Các khoản phí đã thanh toán sẽ không được hoàn trả, hoặc chuyển nhượng

Thông tin chuyển khoản

Tên ngân hàng Vietcombank
Tên chi nhánh Sài Gòn - PGD Bến Thành
Tên TK Công ty TNHH School Partner Việt Nam
Số TK 0331 000 484 302
Nội dung Mã số học viên, Họ tên, Tháng (VD: 1-00001, Nguyễn Văn A, Phí Tháng 01)

Back To Top