Amitie Sports Club

MENU

CLOSE

 

Hồ Chí Minh

Cơ sở Gigamall Phạm Văn Đồng

SEE MORE
 • Thủ Đức Cơ sở Gigamall Phạm Văn Đồng
  Sân bóng Phúc Lộc MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 5

  17:40~18:40

  6-9 tuổi
  Thứ 5

  18:50~19:50

  10-13 tuổi
 • District 1 Cơ sở Y Dược
  Sân Bóng Đá Mini ĐH Y Dược MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
 • District 2 Cơ sở Thảo Điền
  Sân Bóng Mini Thảo Điền MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:40〜18:40

  Thứ 4

  17:40〜18:40

  Thứ 5

  17:40〜18:40

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:50~19:50

  Thứ 4

  18:50~19:50

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  18:50~19:50

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  20:00~21:00

  Thứ 4

  20:00~21:00

  Thứ 5

  20:00~21:00

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • District 2 Cơ sở Quận 2 (Saigon Star International School)
  Sân bóng Trường Saigon Star MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 5

  16:00~17:00

  6-9 tuổi
  Thứ 5

  17:10~18:10

  10-13 tuổi
 • District 3 Cơ sở Quận 3
  Sân bóng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  16:00〜17:00

 • District 7 Cơ sở Phú Mỹ Hưng
  Sân bóng đá Huynh Đệ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:40~18:40

  Thứ 4

  17:40~18:40

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  17:40~18:40

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  20:00〜21:00

  Thứ 4

  20:00〜21:00

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

 • District 7 Cơ sở Kim Sơn - Quận 7
  Sân bóng ĐH CẢNH SÁT MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:40~18:40

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  20:00~21:00

 • District 7 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ
  Soccer Field MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 6

  17:40~18:40

  6-9 tuổi
  Thứ 6

  Đã đủ sĩ số

  10-13 tuổi
  Thứ 6

  20:00~21:00

 • District 8 Cơ sở Quận 8
  Sân vận động Quận 8 MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:40~18:40

  Thứ 5

  17:40~18:40

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:50~19:50

  Thứ 5

  18:50~19:50

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  20:00~21:00

 • District 11 Cơ sở Phú Thọ
  Sân bóng đá nhà thi đấu thể thao Phú Thọ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 4

  17:40~18:40

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  17:40〜18:40

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  18:20〜19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 4

  20:00~21:00

  Thứ 5

  20:00~21:00

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Bình Thạnh Cơ sở Bình Thạnh
  SÂN BÓNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

 • Gò Vấp Cơ sở Gò Vấp
  Sân bóng Hồng Bàng MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:40~18:40

  Thứ 5

  17:40~18:40

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:50〜19:50

  Thứ 5

  18:50〜19:50

  Chủ Nhật

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  20:00~21:00

  Thứ 5

  20:00~21:00

 • Tân Bình Cơ sở Cộng Hoà
  Sân Bóng Đá Mini Lữ Đoàn 596 MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:40〜18:40

  Thứ 4

  17:40〜18:40

  Thứ 6

  17:40〜18:40

  Chủ Nhật

  17:10〜18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:50~19:50

  Thứ 4

  18:50~19:50

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 4

  20:00〜21:00

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  7:40~8:40

 • Tân Phú Cơ sở Celadon
  Sân Bóng Đá Sport Plus MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:40〜18:40

  Thứ 5

  17:40〜18:40

  Thứ 6

  17:40〜18:40

  Chủ Nhật

  17:10〜18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:50〜19:50

  Thứ 5

  18:50〜19:50

  Thứ 6

  18:50〜19:50

  Chủ Nhật

  18:20〜19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  20:00~21:00

  Thứ 5

  20:00~21:00

  Thứ 6

  20:00~21:00

  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Bình Tân Cơ sở Phú Lâm
  SÂN BÓNG NGUYỄN HỮU ĐANG MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  Đã đủ sĩ số

  Thứ 6

  17:40~18:40

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  Đã đủ sĩ số

  Thứ 6

  Đã đủ sĩ số

  Chủ Nhật

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  20:00~21:00

  Thứ 6

  20:00~21:00

  Chủ Nhật

  19:30~20:30

 • Phú Nhuận Cơ sở Phan Xích Long
  Sân bóng King Sports MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  Đã đủ sĩ số

  Thứ 5

  17:00〜18:00

  Thứ 6

  Đã đủ sĩ số

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  18:00〜19:00

  Thứ 6

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  20:00~21:00

  Thứ 6

  20:00~21:00

  Chủ Nhật

  7:40~8:40

  【Đã đủ sĩ số】

 • Thủ Đức Cơ sở Thủ Đức
  Sân Bóng Đá Trường CĐ CN Thủ Đức MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:40~18:40

  Thứ 4

  17:40〜18:40

  Thứ 5

  17:40〜18:40

  Chủ Nhật

  17:10〜18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:50〜19:50

  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  20:00~21:00

  Thứ 4

  20:00〜21:00

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  16:00〜17:00

Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy

SEE MORE
 • Cầu Giấy Cơ sở Cầu Giấy
  Sân Bóng Phúc Anh MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30~18:30

  Thứ 6

  17:30~18:30

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  7:30~8:30

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  【Đã đủ sĩ số】

  Chủ Nhật

  【Đã đủ sĩ số】

 • Cầu Giấy Cơ sở Hoàng Minh Giám
  sân bóng Amsterdam High School MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  【Đã đủ sĩ số】

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  19:50~20:50

 • Tây Hồ Cơ sở Quảng An
  Sân Bóng Đá Quảng An MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  19:00~20:00

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  20:00~21:00

  Thứ 6

  19:00~20:00

  10-13 tuổi
  Thứ 6

  20:00~21:00

 • Đống Đa Cơ sở Đại học Y
  Sân bóng Đại học Y MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30〜18:30

  Thứ 5

  17:30〜18:30

  Thứ 6

  17:30〜18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40~19:40

  Thứ 5

  【Đã đủ sĩ số】

  Thứ 6

  18:40~19:40

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  19:50~20:50

  Thứ 5

  19:50~20:50

  Thứ 6

  19:50~20:50

 • Long Biên Cơ sở Long Biên
  Sân bóng 918 MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  Chủ Nhật

  18:20〜19:20

  10-13 tuổi
  Thứ 3

  19:50~20:50

 • Nam Từ Liêm Cơ sở Mỹ Đình
  Sân Bóng Tân Mỹ MAP
  3-5 tuổi
  Chủ Nhật

  17:10~18:10

  6-9 tuổi
  Chủ Nhật

  7:30~8:30

  18:20~19:20

  10-13 tuổi
  Chủ Nhật

  16:00~17:00

 • Thanh Xuân Cơ Sở Bộ Công An
  Ministry of Public Security Stadium MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30〜18:30

  Thứ 4

  17:30〜18:30

  Thứ 5

  17:30〜18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40〜19:40

  Thứ 4

  18:40〜19:40

  Thứ 5

  18:40〜19:40

  10-13 tuổi
  Thứ 4

  19:50~20:50

 • Bắc Từ Liêm Cơ Sở Trường Newton
  Newton Grammar School MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 4

  17:30〜18:30

  Thứ 6

  17:30〜18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 4

  18:40〜19:40

  Thứ 6

  18:40〜19:40

  10-13 tuổi
  Thứ 6

  19:50~20:50

 • Hoàng Mai Cơ sở Đền Lừ
  Sân bóng đền lừ MAP
  3-5 tuổi
  Thứ 3

  17:30~18:30

  6-9 tuổi
  Thứ 3

  18:40~19:40

  10-13 tuổi

Học phí

 • Phí đăng ký

  880,000VND

  Đóng khi đăng ký nhập học.

 • Học phí tháng

  Trường hợp học 2 lớp/tuần1,320,000VND

  Lớp 1880,000 + Lớp 2440,000

  Trường hợp học 3 lớp/tuần1,760,000VND

  Lớp 1880,000 + Lớp 2440,000
  + Lớp 3440,000

  Trường hợp học 3 lớp/tuần1,760,000VND

  Lớp 1880,000 + Lớp 2440,000 + Lớp 3440,000

  Trường hợp học 1 lớp/tuần880,000VND

  Học phí tháng sẽ đóng vào mỗi tháng.

 • Phí CSVC tháng(cơ sở vật chất)

  66,000VND
  ※Phí CSVC/lớp

  Phí CSVC sẽ đóng vào mỗi tháng.

  Trường hợp học 2 lớp/tuần
  66,000VND x 2 lớp = 132,000VND

  Trường hợp học 3 lớp/tuần
  66,000VND x 3 lớp = 198,000VND

 • Set khi bắt đầu Amitie

  891,000VND※Đã bao gồm phí chuyển phát

  Một set sẽ bao gồm: đồng phục (áo, quần, vớ) và bóng.
  Sau khi đã hoàn tất chuyển khoản, đồng phục và bóng sẽ được chuyển đến nhà qua Công ty vận tải SAGAWA EXPRESS VIETNAM.

※Các khoản phí sẽ được nhận qua hình thức chuyển khoản.
※Phí thủ tục chuyển khoản sẽ do khách hàng chi trả.
※Tất cả các khoản phí trên đã bao gồm thuế VAT.

Thông tin chuyển khoản

Tên ngân hàng Vietcombank
Tên chi nhánh Sài Gòn - PGD Bến Thành
Tên TK Công ty TNHH School Partner Việt Nam
Số TK 0331 000 484 302
Nội dung Mã số học viên, Họ tên, Tháng (VD: 1-00001, Nguyễn Văn A, Phí Tháng 01)

Back To Top