Amitie Sports Club

MENU

CLOSE

 

Giáo viên

Amitie tâm niệm rằng muốn trẻ thành người như thế nào
Trước hết thầy cô phải trở thành người như thế.

Hồ Chí Minh

 • Haruki Kitaguchi

 • Mai Anh Tuấn

 • Ryota Yamashiro

 • Cao Lâm

 • Akira Yoshida

 • Daiki Watanabe

 • Trần Thị Thuỳ Trang

 • Nguyễn Hoàng Minh Em

 • Phạm Văn Đoàn

 • Lê Thị Thanh Tình

 • Nguyễn Thị Hoàng Thiên

 • Phạm Doãn Công

Hà Nội

 • Ippei Ito

 • Vũ Đình Luận

Click vào đây để liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại

Back To Top