Mục tiêu tháng (Tháng 9 năm 2017) | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

Mục tiêu tháng (Tháng 9 năm 2017)

2017.09.01 Blog

Tại Amitie, mỗi tháng đều có mục tiêu riêng về kỹ năng sống, nhằm giáo dục nền tảng lễ nghĩa, phép lịch sự cho trẻ.

Mục tiêu của tháng này “Cùng chào hỏi đúng cách”!

Trước và sau giờ học, các con hãy cùng chào thầy cô, ba mẹ mình, ba mẹ các bạn thật nghiêm túc.

Cách chào của Amitie

① Tư thế, tác phong ngay ngắn khi chào

② Nhìn thẳng vào mắt người đối diện

③ Chào to rõ

Chào hỏi là nền tảng cơ bản của sinh hoạt xã hội.

Dạy cho trẻ chào hỏi giỏi và mang lại tâm trạng vui cho người đối diện ngay từ nhỏ, điều đó cũng sẽ thành mối dây liên kết để khi lớn lên, trẻ có thể xây dựng trôi chảy những mối quan hệ xã hội khác.

Như nội dung đề cập bên trên, Amitie thông qua bóng đá, giúp trẻ trang bị những năng lực cần thiết trong tương lai, Amitie giảng dạy với kỳ vọng trẻ sẽ trở thành những con người thành công vững vàng.

>>>Lớp học bóng đá nhằm nuôi dưỡng năng lực cần thiết để thành công. 
>>>Có tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

 

Back To Top