Mục tiêu lý tưởng liên quan đến giáo dục trẻ của Amitie 07/03/2018 | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

Mục tiêu lý tưởng liên quan đến giáo dục trẻ của Amitie 07/03/2018

2018.03.07 Blog

Những năng lực cần thiết cho trẻ trong tương lai mà Amitie hướng tới
Giá trị cốt lõi của Amitie như trên được thể hiện một cách cô đọng. Ba mẹ và các bạn hãy đón xem nhé!

>>>Lớp học bóng đá nhằm nuôi dưỡng năng lực cần thiết để thành công. 
>>>Có tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

Back To Top