Amitie Sports Club

MENU

CLOSE

 

Thông báo & Blog

Mục tiêu lý tưởng liên quan đến giáo dục trẻ của Amitie 07/03/2018

2018.03.07 Blog

Những năng lực cần thiết cho trẻ trong tương lai mà Amitie hướng tới
Giá trị cốt lõi của Amitie như trên được thể hiện một cách cô đọng. Ba mẹ và các bạn hãy đón xem nhé!

>>>Lớp học bóng đá nhằm nuôi dưỡng năng lực cần thiết để thành công. 
>>>Có tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

Click vào đây để liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại

Back To Top