Lời hứa của tháng 5 / 2020: “Nhìn lại bản thân” | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

Lời hứa của tháng 5 / 2020: “Nhìn lại bản thân”

2020.05.15 Blog

Chủ đề lần này là “Khả năng nhìn nhận bản thân”
Nhìn nhận bản thân là năng lực nhìn bản thân một cách khách quan rút kinh nghiệm và tự hoàn thiện.
Ví dụ, khi mình làm tốt, suy nghĩ lý do vì sao lại tốt để có thể tiếp tục làm tốt hơn nữa.
Khi làm không tốt, suy nghĩ lý do tại sao sau đó cải thiện để có thể làm được.
Để trẻ thành công trong xã hội, thì năng lực này là không thể thiếu.
Ở lớp học Amitie, thầy cô sẽ khuyến khích trẻ tự mình rút kinh nghiệm cải thiện.
Ví dụ, khi trẻ thi đấu thua và khóc,
“Con thua nên buồn đúng không. Nhưng con nghĩ xen làm sao để lần sau thắng?”
Qua việc hỏi trẻ điều này, trẻ sẽ nhìn lại việc mình đã làm và cải thiện.
Thực tế có trường hợp như thế này.
Có bé khi mới nhập học mỗi lúc thua bé hay đổ lỗi cho người khác,
thì bây giờ bé đã có thể rút kinh nghiệm cải thiện cho bản thân suy nghĩ tích cực tiếp tục cố gắng.
AMITIE thông qua thể thao, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ.