KHEN CHUYÊN CẦN THÁNG 1 – 3/2019 | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

KHEN CHUYÊN CẦN THÁNG 1 – 3/2019

2019.04.24 Blog

Trong các tháng đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 3, các học viên đã cố gắng luyện tập không nghỉ một buổi nào trong suốt 3 tháng qua sẽ được phát bằng khen tuyên dương.
Từ giờ trở đi, hãy luôn cùng Amite cố gắng luyện tập nhé!

>>>Lớp học bóng đá nhằm nuôi dưỡng năng lực cần thiết để thành công. 
>>>Có tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

Back To Top