ĐỂ CON THÀNH NGƯỜI TRÁCH NHIỆM | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

ĐỂ CON THÀNH NGƯỜI TRÁCH NHIỆM

2021.03.03 Youtube

Tinh thần trách nhiệm tức là khả năng nhìn nhận sự việc 100% là trách nhiệm của bản thân. Đó là khi gặp thất bại, hoặc kết quả không tốt thì một người có thể nhận lấy kết quả đó là trách nhiệm là thiếu sót của mình, chỉ khi có được tư duy như vậy thì một người mới có thể thay đổi và trưởng thành. Trong video ngày hôm nay cô Tình chia sẻ 2 cách để nuôi dưỡng tính trách nhiệm cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ..
1. Phân tích để trẻ hiểu bản thân mình cần làm gì. Không chấp nhận một cách dễ dàng những lý do mà trẻ đưa ra.
2. Giao trách nhiệm cho trẻ.

Back To Top