Concept 29/2/2020 | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

Concept 29/2/2020

2020.02.29 Blog

Ở Amitie, việc luyện tập kỹ thuật bóng đá không là mục tiêu số một. 

Đương nhiên kỹ thuật bóng đá cũng là quan trọng nhưng hơn như thế để trẻ trở thành người mạnh mẽ, thành công trong xã hội ở tương lai thì việc mở rộng “khả năng phi nhận thức” của trẻ mới là điều quan trọng nhất.
Ngay cả khi trẻ có mong ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, hay làm bất kỳ công việc gì trong tương lai đi nữa, thì những năng lực này đều không thể thiếu.
Ở Amitie, không chỉ có kỹ thuật bóng đá, mà còn chú trọng đến việc gặt hái những kỹ năng tương lai cần thiết.
Cụ thể như khả năng chủ động thử thách với vấn đề hay là khả năng không bỏ cuộc khi trực tiếp đối mặt với khó khăn. Từ đó chúng tôi muốn các bé hình thành nên những nhân cách tuyệt vời và có thể thành công trong bất kỳ công việc nào.

Back To Top