Bài học số 5 – tháng 11/2018: Khả năng nhìn nhận bản thân một cách khách quan | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

Bài học số 5 – tháng 11/2018: Khả năng nhìn nhận bản thân một cách khách quan

2018.10.24 Blog

Việc nâng cao kĩ thuật thể thao tất nhiên cũng quan trọng nhưng điều Amitie đang làm, đó là dạy để trẻ tiếp thu và trang bị những năng lực cần thiết cho tương lai.

Khả năng nhìn nhận bản thân một cách khách quan
Là bài học giúp trẻ học được cách bình tĩnh phân tích bản thân hay so sánh mình với bạn khác để thúc đẩy sức mạnh của mình. Trẻ có thể lĩnh hội được rằng “ mình có thể làm được những gì?”, “ mình có thể làm được đến đâu?” và phát triển theo hướng tích cực.

Tại sao ở Amitie lại học được khả năng này?
Tại lớp học Amitie trẻ sẽ có được nhiều trải nghiệm phong phú, chơi với nhiều bạn có tính cách khác nhau. Amitie dạy để trẻ có thể suy nghĩ và hành động một cách bình tĩnh xem mình cần phải hành động như thế nào khi chơi với các bạn khác.

>>>Lớp học bóng đá nhằm nuôi dưỡng năng lực cần thiết để thành công. 
>>>Có tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

Back To Top