Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

Ảnh trong giờ luyện tập của lớp Phan Xích Long

2019.03.20 Blog

Thông qua thể thao, Amitie muốn hướng tới giáo dục phát triển “Khả năng phi nhận thức” của trẻ, với sứ mệnh giúp các em trưởng thành và phát huy được khả năng của mình ở bất kì môi trường nào trong tương lai. Trên thế giới hiện nay, việc giáo dục trẻ em không chỉ dừng lại ở việc đánh giá năng lực của trẻ thông qua những môn học phổ thông như tiếng anh hay toán học, hay những môn học khác, mà còn là ở “Khả năng phi nhận thức” – là những năng lực khó thể hiện được bằng điểm số – cũng ngày càng được chú trọng. 
Để biết thêm thông tin về Amitie, vui lòng xem ở đây: 
https://amitie-sc.vn/concept/

 190318_02_cms

190318_03_cms 190318_04_cms

Back To Top