Bài học số 6 – tháng 12/2017: Khả năng cư xử xã hội | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

Bài học số 6 – tháng 12/2017: Khả năng cư xử xã hội

2017.12.01 Blog

Việc nâng cao kĩ thuật thể thao tất nhiên cũng quan trọng nhưng điều Amitie đang làm, đó là dạy để trẻ tiếp thu và trang bị những khả năng cần thiết cho tương lai.

Khả năng cư xử xã hội
Học cách cư xử đúng mực trong xã hội như cách chào hỏi, hành vi cư xử cần thiết với người lớn tuổi sẽ tạo nên mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người.

Tại sao ở Amitie lại học được khả năng này?
Học cách cư xử đúng mực trong xã hội như cách chào hỏi, hành vi cư xử cần thiết với người lớn tuổi sẽ tạo nên mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người.

Amitie hướng đến việc giáo dục giúp trẻ đạt được những khả năng xã hội cần thiết để trẻ vững vàng làm chủ tương lai.

>>>Lớp học bóng đá nhằm nuôi dưỡng năng lực cần thiết để thành công. 
>>>Có tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

 

Back To Top