【AMITIE CONCEPT – Ngày 15/08】 | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

【AMITIE CONCEPT – Ngày 15/08】

2020.08.19 Blog

Tại Amitie, kỹ thuật và nâng cao khả năng bóng đá không phải là mục tiêu chính.
Đương nhiên là việc rèn luyện kỹ thuật bóng đá cho trẻ là cần thiết, nhưng hơn thế nữa Amitie mong muốn giáo dục trẻ để trẻ có được những năng lực cần thiết để phát huy khả năng trong bất kỳ môi trường nào trong tương lai.
Chính vì vậy việc nuôi dưỡng “những năng lực cần thiết – Khả năng phi nhận thức” chính là ưu tiên mục tiêu hàng đầu.
 
“Khả năng phi nhận thức” là gì?
Khác với năng lực dễ nhận biết được và dễ đo lường bằng điểm số như học kiến thức, học ngoại ngữ, học toán…
“Khả năng phi nhận thức là những năng lực khó có thể đo lương được bằng điểm số như khả năng tích cực đương đầu với thử thách, khả năng kiên trì vượt qua khó khăn, khả năng lãnh đạo dẫn dắt tổ chức…
 
Trước đây, để trẻ có thể bước ra xã hội thì chúng ta có xu hướng nâng cao khả năng nhận thức của trẻ nhưng gần đây đã có nhiều kết quả nghiên cứu đưa ra việc rèn luyện cho trẻ khả năng phi nhận thức là hết sức cần thiết.
 
Thực tế khi bước ra xã hội
Dù cho gặp khó khăn, thì trẻ vẫn cố gắng kiên trì để đạt đến mục tiêu, khả năng đương đầu thử thách với cả những việc mình chưa từng làm, việc mình ngại, những năng lực này trẻ sẽ có thể thực hiện được ở mức độ cao là cực kỳ quan trọng.
 
AMITIE LỚP BÓNG ĐÁ NUÔI DƯỠNG THÀNH CÔNG
https://amitie-sc.vn/#utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=fb20200815

Back To Top