🤝 LÀM TỐT VIỆC NHỎ MỚI THÀNH CÔNG TRONG VIỆC LỚN 🤝 | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

🤝 LÀM TỐT VIỆC NHỎ MỚI THÀNH CÔNG TRONG VIỆC LỚN 🤝

2021.04.08 Blog

Theo Amitie, có những việc cần phải tập luyện và nỗ lực mới làm tốt được. Đồng thời cũng có những việc không cần năng lực, bất kỳ ai cũng làm được như thực hiện các qui tắc tập thể, lễ nghi.

Thực hiện đúng qui định sẽ giúp cho mỗi cá nhân ý thức rõ mình đang thuộc về tập thể áp dụng những qui định này. Nhờ đó các cá nhân sẽ có cùng mục tiêu chung để hướng đến và thêm động lực cố gắng thực hiện.
Amitie có qui định dành riêng cho giáo viên. Chẳng hạn như chào hỏi, không bỏ quên đồ, tuyệt đối không đi trễ, gửi báo cáo công việc đúng giờ, .v.v. Cụ thể hơn, qui định trong việc chào hỏi, khi có khách đến văn phòng, tất cả thầy cô dù đang làm việc gì cũng sẽ dừng lại, đứng lên chào.
Tất cả giáo viên Amitie thực thi các qui định này một cách triệt để.

Không dừng ở việc làm gương cho trẻ, thầy cô Amitie chú trọng triệt để thực thi qui định với quan niệm: đảm đương trách nhiệm lớn phải bắt đầu từ việc thực hiện tốt qui tắc nhỏ nhất.Ở lớp học giáo viên Amitie luôn muốn dạy cho trẻ tuân thủ triệt để những việc nhỏ nhất như chào to, sắp xếp áo lưới ngay ngắn, đi học đúng giờ.
Những việc này không hề khó, bé nào cũng có thể làm được, nhưng làm tốt được những việc nhỏ này chính là nền tảng để bé thành công được trong những việc lớn lao hơn.

 

Back To Top