🔴 LỜI HỨA THÁNG 5 – NHÌN LẠI BẢN THÂN 🔴 | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

🔴 LỜI HỨA THÁNG 5 – NHÌN LẠI BẢN THÂN 🔴

2024.05.26 Blog

🔴 LỜI HỨA THÁNG 5 – NHÌN LẠI BẢN THÂN 🔴

Tháng 5 cũng đã sắp kết thúc, cũng là lúc các bé thực hiện lời hứa tháng của mình, suy nghĩ xem mình đã nhìn lại bản thân hay chưa.

Trong tháng 5 này, ở mỗi cuối buổi học, thầy cô luôn nhắc lại lời hứa tháng để các con tự nhìn lại xem mình đã làm được và chưa được những gì và lấy đó làm mục tiêu cố gắng hơn nữa. Với các bạn nhỏ, ba mẹ sợ rằng con không hiểu được như thế nào là “ NHÌN LẠI BẢN THÂN” nhưng thực tế ở Amitie con được học cách nhìn lại và suy nghĩ từ những việc rất nhỏ.
Hãy cùng Amitie theo dõi xem các bạn ở lớp thầy Huy đã biết “ NHÌN LẠI BẢN THÂN” như thế nào nhé!

🌈CÙNG TRẺ MỞ ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI
#Amitie #AmitieSportsClub #giaoducEQ #renluyenkynangmem #daydabong #dabongtreem #softskills #loihuathang5 #nhinlaibanthan #thechatchobe

Back To Top