Lời hứa thứ nhất: “Quan tâm bạn” – tháng 1/2020 | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

Lời hứa thứ nhất: “Quan tâm bạn” – tháng 1/2020

2020.01.16 Blog

Tại Amitie, học kỹ thuật bóng đá là đương nhiên, bên cạnh đó mỗi tháng chúng tôi quyết định năng lực chủ đề của tháng, và tại lớp học sẽ áp dụng lời hứa nhằm khuyến khích hành động cụ thể để trẻ hình thành được năng lực này.

Thầy cô sẽ xác nhận lời hứa trước và sau giờ học,
Trong lúc luyện tập, thầy cô sẽ feedback xem trẻ có đang thực hiện và giữ đúng lời hứa không.
Khi triệt để thực hiện điều này, trẻ sẽ hình thành được thói quen qua nhiều hành động giữ đúng lời hứa.
Amitie nỗ lực trang bị cho trẻ những năng lực cần thiết để trẻ trưởng thành bước ra xã hội.

Chủ đề lời hứa tháng này là “Quan Tâm Bạn”
Trong tương lai, để trẻ có thể thành công,
Biết xem trọng những người xung quanh, hiểu và đồng cảm với cảm xúc của người khác là khả năng không thể thiếu.
Và lớp học Amitie với mục đích trang bị cho trẻ năng lực cần thiết này từ sớm.

Back To Top