KHUYẾN KHÍCH CON ĐỂ CON TIẾN BỘ TỪNG NGÀY | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

KHUYẾN KHÍCH CON ĐỂ CON TIẾN BỘ TỪNG NGÀY

2024.04.28 Blog

Con đã thực hiện lời hứa tháng 4 này tốt thế nào chính là nhờ vào công lao của ba mẹ và thầy cô tại AMITIE !

👨‍👩‍👧‍👦Ba mẹ đóng vai trò then chốt trong việc khuyến khích con tiến bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho con bằng cách cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ con trong quá trình học tập. 🧑‍🤝‍🧑Thầy cô AMITIE cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích các bạn nhỏ. Con biết giúp đỡ bạn bè, hỗ trợ lẫn nhau như đỡ bạn đứng dậy, an ủi khi bạn khóc, con còn biết phụ giúp thầy cô dọn dụng cụ,…

❤️Cả ba mẹ và thầy cô đều là những tấm gương cho con trẻ, chính sự thúc đẩy, nhiệt huyết, đồng hành của ba mẹ và thầy cô sẽ giúp con học được cách đối xử tốt với mọi người xung quanh.

🌈AMITIE – CÙNG TRẺ MỞ ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI
#Amitie #AmitieSportsClub #giaoducEQ #renluyenkynangmem #daydabong #dabongtreem #softskills #loihuathang4 #hotrolannha#thechatchobe #phattrienkynang
LỜI HỨA THÁNG 4NWZH8449_1_11zon

Back To Top