Amitie Report 2020-01 | Tin Tức & Sự Kiện|Amitie Sports Club|Lớp học bóng đá cho trẻ em
Amitie Cheer Dance Club

Amitie Sports Club

CLOSE

 

Thông báo & Blog

Amitie Report 2020-01

2020.02.16 Blog

Amitie sẽ đưa ra các báo cáo hàng tháng để xác nhận lại sự trưởng thành của các bé từ đó có những hướng giáo dục tốt hơn.

Ví dụ như, lời hứa của tháng trước là “Quan tâm bạn”,
Amitie đã nhận được kết quả trả lời của ba mẹ cho khảo sát “ở lớp học bé thực hiện lời hứa “Quan tâm bạn” như thế nào?”
Bé có động viên bạn của mình “lần sau hãy cố lên” khi bạn bị mắc lỗi không?
Bé có đỡ bạn dậy khi bạn bị té hay không?

Ý thức về việc “ Quan tâm bạn” như trên, nhiều bé khi mới nhập học chỉ biết đến bản thân, nhưng qua lớp học Amitie tinh thần “Quan tâm người khác” dần được hình thành từng chút một.

Back To Top